Johan Remkes

Informateur 7 september 2021 - 

Personalia

Voornamen (roepnaam): Johannes Wijnandus (Johan)
Geboorteplaats en -datum: Zuidbroek, 15 juni 1951
Woonplaats: Groningen

Opleiding

HBS-A aan het Dr. Aletta Jacobslyceum te Hoogezand-Sappemeer (1969)
Economie aan de RUG (niet voltooid) 

Loopbaan

Remkes begint zijn loopbaan als Lid provinciale staten van Groningen in 1978. Tegelijkertijd is hij ook lid en fractievoorzitter van de gemeenteraad Groningen (1978 - 1982 en in de periode 1994 - 1996).

Van 1982 - 1993 is Remkes lid gedeputeerde staten van Groningen met als portefeuilles verkeer en waterstaat en economische zaken (vanaf 1991).

Vanaf oktober 1993 tot augustus 1998 is hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en woordvoerder op de terreinen binnenlandse zaken, economische zaken en verkeer.

Vanaf augustus 1998 tot juli 2002 is Remkes Staatssecretaris van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

In de kabinetten Balkenende I, II en III is hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (juli 2002 - februari 2007). In het kabinet Balkenende I is hij tevens vice-premier.

Vanaf 30 november 2006 is Remkes lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en woordvoerder op de terreinen mediazaken, belastingen en Antilliaanse en Arubaanse zaken.

Vanaf 1 juli 2010 tot 1 januari 2019 is hij commissaris van de Koningin en commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

Publieke functies in het verleden

 • Voorzitter JOVD (Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (1975 - 1977)
 • Voorzitter Vereniging van Staten- en Raadsleden VVD (1986 - 1991)
 • Adviserend lid hoofdbestuur VVD (1986 - 1991)
 • Lid / voorzitter diverse VVD-commissies (Liberaal manifest / liberale beginselverklaring, grote stedenbeleid, plattelandsbeleid, jongerenbeleid, werkgelegenheid en samenwerking VVD / JOVD

Nevenfuncties (selectie)

 • Voorzitter van de landelijke Coördinatiecommissie Deltakringen
 • Diverse commissariaten in de energiesector (N.V. EGD, N.V. EPON, N.V. EDON. N.V. SEP, lid van het hoofbestuur van Energie Ned)
 • Lid van de Raad voor de Drinkwatervoorziening
 • Lid van het dagelijks bestuur / RvC van de N.V. Luchthaven Groningen / Eelde
 • Voorzitter van het havenschap Delfzijl / Eemshaven
 • Lid van de Nationale Havenraad
 • Lid RvC van de N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
 • Lid van een subcommissie van de Raad voor de Waterstaat inzake de financiering van infrastructuur
 • Voorzitter van de evaluatiecommissie M-50 (politiek jongerenwerk)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Thorbeckeacademie te Leeuwarden
 • Lid RvC van de N.V. ESD te Delfzijl
 • Lid van de Commissie van Thijn (benoemingswijze burgemeesters)
 • Voorzitter tijdelijke onderzoekscommissie Groot-Mijdrecht Noord