Mededeling verkenners Jorritsma en Ollongren

De notities die in beeld zijn gekomen waren inventariserende voorbereidingsnotities voor de verkenners die vanmorgen besproken zouden worden en bedoeld waren als voorlopige input  voor de volgende ronde  in de verkenningsfase. Deze notities  waren geen directe weergave van de reeds gevoerde gesprekken en zijn nog met geen van de onderhandelaars besproken.

Desalniettemin constateren beide verkenners dat door het naar buiten komen van deze notities ze hun werk niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten. Zij hebben de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten hun werkzaamheden per direct te beëindigen.