Persmededeling namens informateur Tjeenk Willink

De informateur beraadt zich op de inhoud van de gevoerde gesprekken en zal op basis daarvan opnieuw alle voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer uitnodigen in de loop van de komende week. Op maandag 19 april zal hij gesprekken voeren met de vice-president van de Raad van State, mr. Th. C. de Graaf, en de president van de Algemene Rekenkamer, drs. A.P. Visser.