Informateur ontvangt vertegenwoordigers van de thema’s ouderen, duurzaamheid en digitalisering

Informateur Mariëtte Hamer ontvangt vertegenwoordigers van de thema’s ouderen, duurzaamheid en digitalisering op donderdag 27 mei en vrijdag 28 mei. De gesprekken zullen in het teken staan van uitdagingen en kansen die kunnen bijdragen aan het herstel- en transitiebeleid.

Donderdag 27 mei:
 
Thema duurzaamheid:
Marjolein Demmers / Natuur & Milieu
Olof  van der Gaag / Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Marc van den Tweel  / Natuurmonumenten
Maria van der Heijden / MVO Nederland
Marjan Minnesma  / Stichting Urgenda
Annemieke Nijhof  / Deltares
Annemarie Rakhorst / Milieu Centraal
Carolien Gehrels / Arcadis Nederland B.V.

Thema ouderen:
John Kerstens / Koepel  Gepensioneerden
Marcel Sturkenboom / KBO PCOB
Anneke Sipkens / ANBO
Jeanny Vreeswijk / Netwerk NOOM
Amma Asante / Landelijke Cliëntenraad
Joost Bos / Raad voor Ouderen / Beter oud
Julie Meerveld / Alzheimer Nederland
Tom Schoen / Patiëntenfederatie Nederland

Vrijdag 28 mei:
 
Thema digitalisering: 
Mark van Twist / Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Jeanine Peek / Dutch Digital Delta
Lotte de Bruin / NLdigital
Inald Lagendijk / TU Delft
Michiel Steltman / Stichting Digitale Infrastructuur Nederland
Marleen Stikker / Waag Technology & Society
Ineke Dezentjé Hamming / FME