Korte toelichting informateur Hamer

Informateur Mariëtte Hamer geeft hedenmiddag, 28 mei 2021, een korte toelichting over het informatieproces. De informateur zal kort stilstaan bij haar werkzaamheden van de afgelopen week en een kleine vooruitblik werpen op de komende dagen.

Inleidende verklaring informateur Hamer

Inleidende verklaring informateur Hamer

De herinneringen van de wind vorige week staan mij nog vers voor ogen, dus ik dacht: we doen het deze keer binnen. Ik zal u kort meenemen in deze overigens volle informatieweek, die ik achter de rug heb, en kort bijpraten waar we staan in het informatieproces en, zoals gezegd, u vooral de gelegenheid geven om daar vragen over te stellen.

Ik heb vorige week aan het eind van die week gezegd: De komende week wordt de week van de inhoud, ik ga werken aan het eerste deel van de motie die mij vraagt om draagvlak te zoeken voor herstel- en transitiebeleid en te inventariseren welke andere urgente grote thema's met voorrang moeten worden uitgewerkt.

Ik heb ook aangegeven vorige week dat ik dat zou doen in clusters, zoals ik dat heb genoemd. Ik vrees dat dat het nieuwe woord van het jaar is: clusteren. Ik heb later ook gehoord: clusteren, niet klonteren. Dus het heeft in ieder geval tot de verbeelding gesproken. Maar u heeft gezien wat het clusteren betekent: ik heb een aantal groepen Kamerleden bij elkaar gezet die ik het weekend heb geselecteerd op basis van de inhoud van de eerste achttien gesprekken die we hebben gehad.

Die gesprekken heb ik nu ook gevoerd, ik heb vanmiddag het laatste gesprek gehad. Dat heeft uiteraard weer veel informatie opgeleverd, zodanig dat ik in het weekend weer verder kan met het ordenen van het herstel- en het transitiebeleid. U heeft ook gezien dat ik verschillende externe partijen heb uitgenodigd.

Ook daar heb ik van gemerkt dat dat soms tot de verbeelding spreekt, van: wie nou waarom? Maar eigenlijk is dat redelijk overzichtelijk. Als u kijkt naar de opdracht, dan ziet u dat ik herstelbeleid moet formuleren en transitiebeleid. Voor het herstelbeleid zijn vorige week veel partijen langsgekomen, onder andere de jongeren, de burgemeesters hebben we langs gehad.

En deze week heb ik me wat meer gericht op de grote transities, vandaar dat er een aantal organisaties rondom verduurzaming zijn langs geweest, vandaag een aantal organisaties en wetenschappers die kennis hebben over digitalisering, dat is een tweede transitie. En uiteraard de derde transitie,
die ik zelf eventjes benoem als inclusieve samenleving, ook daarvoor zijn een aantal deskundigen langs geweest.

Dat staat overigens ook in de motie. Daar staat dat ik veel adviezen tot mij moet nemen en ook rapporten, en dat kan je op twee manieren doen. Dat kan je doen door ze allemaal te gaan zitten lezen, maar je kan soms ook mensen erover laten vertellen. En in een aantal gevallen heb ik daarvoor gekozen, uitermate nuttig. Wat een belangrijke vraag is die onder het herstel- en transitiebeleid zit, is: hoe groot is nou de economische crisis nog die we verwachten, en hoe gaat die uitpakken voor verschillende sectoren?

Dat is ook een reden geweest om nog een keer de planbureaus ook uit te nodigen en ook daar heb ik meer inzicht op gekregen deze week. Volgende week gaan we natuurlijk verder, uiteraard. Dan wil ik nog een aantal verdiepende gesprekken gaan voeren op basis van de gesprekken die ik deze week heb gevoerd, omdat er natuurlijk altijd bij een aantal onderwerpen overeenstemming is, maar bij een aantal onderwerpen ook nog best wel discussie.

Dus dan ga ik daarover met een aantal partijen doorpraten. In welke vorm ik dat doe, ga ik weer het weekend over nadenken. Maar u zult ook wel begrijpen: ik had nog een vierde opdracht bij dat geheel, namelijk de vraag: wie met wie? En ik ben eigenlijk wel van plan om volgende week, zoals dat heet, mijn derde oog aan te zetten en goed te gaan kijken wie nu met elkaar dat draagvlak kunnen gaan vormen voor onder andere dat transitie- en herstelbeleid, maar natuurlijk ook voor dat volgende kabinet, dat er hopelijk toch gaat komen.

Dus dat is wat we volgende week doen. Ik zal maandag starten weer met een gezamenlijk gesprek met Mark Rutte en Sigrid Kaag, als hoofdindieners van de motie, maar ook als winnaars van de verkiezingen. Kortom, nog een hoop werk te doen. En ik wil u nu de gelegenheid geven om daarover vragen te stellen.

Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie