Archief kabinetsformatie 2017 - deel 2

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In deze documenten staan de volgende stukken:

  1. Brief van WO=MEN Dutch Genderform aan informateur Zalm met als onderwerp: Maak gendergelijkheid en vrouwenrechten prioriteit in het Nederlands buitenlandbeleid (deel 1);
  2. Brief van WO=MEN Dutch Genderform aan informateur Zalm met als onderwerp: Maak gendergelijkheid en vrouwenrechten prioriteit in het Nederlands buitenlandbeleid (deel 2) + antwoordbrief informateur;
  3. Brief van de Burger Beweging aan informateur Zalm met als onderwerp: Verzoek tot herverkiezingen Tweede Kamer 2017 + antwoordbrief informateur.